Osmatračnice za posmatranje ptica

Na obodu Tomaševca, na lokaciji “Kaseta”, izgrađene su dve osmatračnice za posmatranje ptica.

Na taj način su se stekli uslovi za razvoj ‎”bird watching” turizma na teritoriji srednjeg Potamišja.

Projekat je finansiran od strane Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo APV, a u delo ga je sprovela Lokalna akciona grupa “Partnerstvo za Potamišje”.