Polaganje vatrogasnog ispita

 ♦
Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Tomaševca organizuje polaganje vatrogasnog ispita, zvanje – ispitani vatrogasac. U toku je prijava kandidata, a donja starosna granica je 15 godina.
 ♦
Prijave se mogu podneti komandiru DVD Tomaševac, Dragoslavu Živojnovom, na broj telefona: 061/1480-389.